Search for:
 

14 POGA : MediaKniga


   

Šī poga – kopprojekts ar kompāniju MediaKniga. Kompānija MediaKniga palīdzēs Jums bagātināt savas valodas un literatūras zināšanas, iepazīstinot ar daiļdarbiem profesionālu daiļlasītāju interpretācijā. Katra izdevniecības sagatavotā audiogrāmata – aktieru, mūziķu un režisoru kolektīva ilga un rūpīga darba rezultāts.

KLAUSĪTIES